KEMPEN PENJANAAN DANA AWAM ETC

Di sini akan dapati semua kempen yang telah dimulakan oleh para usahawan untuk menjana dana awam untuk perniagaan atau projek mereka. Bantu mereka dengan menderma dan membantu membangunkan idea atau tujuan tersebut.


Anda boleh menggunakan perkhidmatan pembayaran di bawah di kedai atas talian para usahawan

  • Visa
  • Master Card
  • American Express
  • PayPal
  • Discover